Home » News

News

Overlijden van Pierre Pirmez

Overlijden van Pierre Pirmez - BJF

Met droefheid vernemen we het overlijden van Pierre Pirmez, broer van Alain en oom van Benoît, Aurélien en Perrine Pirmez.

Hij was lid van de Veneurs de Ste Marie Medeleine van Jumet, van de Disciples de Saint Hubert de Namur en van de Veneurs de la Meuse van Dinant.

Al onze condoleances aan zijn familie

Gewone Algemene Vergadering 2021

Gewone Algemene Vergadering 2021

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om persoonlijk de Gewone Algemene Vergadering van onze Federatie bij te wonen die gehouden wordt op de maatschappelijke zetel van de Federatie (Route du Bois de Chaleux 1, 5560 Hulsonniaux) op zondag 3 oktober 2021 om 16 uur stipt.

 

met volgende dagorde:

 

1. Goedkeuring en balans van de rekeningen van 2020 - 2021

2. Kwijting aan de bestuurders

3. Budget 2021/22

4. Activiteiten verslag en Kalender van de BJF manifestaties en activiteiten 2022.

5. Diversen.

 

Voor de Werkende Leden die de jaarvergadering niet kunnen bijwonen, vragen wij volmacht te geven (zie onderstaand) aan een ander werkend lid of aan een bestuurder, eventueel aan een ander lid van de groep. Een werkend lid mag drager zijn van ten hoogste twee volmachten.

 

Wij herinneren er ook aan dat het lidgeld moet betaald zijn om aan de stemming te kunnen deelnemen.

 

De toetredend leden zijn ook uitgenodigd op deze vergadering, zonder dat zij stemrecht hebben.

 

Om praktische redenen vragen wij u om zo snel mogelijk en in ieder geval voor 30 september 2021 uw aanwezigheid te bevestigen aan Bénédicte Dumont de Chassart (bjf.ftb@gmail.com) .

 

Vriendelijke groeten

 

De Raad van Bestuur


 

V O L M A C H T 

 

Ondergetekende ………………………………, Werkend Lid van de Benelux Jachthoorn Federatie (BJF) Vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te Route du Bois de Chaleux, 1 B-5560 HULSONNIAUX

 

 

 geeft hierbij een bijzondere volmacht aan ………………………………………………………

 

(geldige volmacht enkel aan een andere Werkend Lid, lid van uw groep of aan een Bestuurder, MAXIMUM 2 volmachten) 

 

Om hem te vertegenwoordigen op de Gewone en Buitengewone Algemeen Vergadering BJF welke zal plaatsvinden op 3 oktober 2021 om precies 16 uur.

 

Onderhavige volmacht blijft geldig in geval van verdaging of verplaatsing van de Algemene vergadering BJF met dezelfde dagorde.

 

 

Opgesteld te ……………………………… op … ……………………………

 

 

Handtekening: ………………………….

 

kwintetwedstrijd op 30 oktober 2021

Met de dood in ons hart annuleren we onze kwintetwedstrijd op 30 oktober 2021.

Ondanks de hulp van het Royal Forêt de Saint-Hubert, is het voor ons niet mogelijk om een ​​evenement te presenteren dat we aanvankelijk wilden. Sommige kwintetten waarvan de deelname niet zeker was, konden het niet bevestigen (dank aan hen voor het proberen) en anderen hebben zich toch stevig geregistreerd omdat ze zich onlangs hebben teruggetrokken.

Een halve maatregel past ons niet en we zijn daarom gedwongen te annuleren.

Wij geloven echter in dit project en gezien uw delen en de eerste aanmeldingen ook het publiek.

We geven dus niet op en denken na over een eventuele vernieuwing van dit evenement in 2022 of zelfs 2023.

Dank aan iedereen die dit project heeft gesteund!

 

L'école de trompes de Saint-Hubert asbl

 

Overlijden van Paul Pierret

Overlijden van Paul Pierret - BJF

Geschiedenis van Paul Pierret genaamd "de Doc"

 

Geboren op 29 april 1934 in Rochehaut, is hij een echte zoon van de diepe Ardennen, zozeer zelfs dat hij na zijn medische studies zijn militaire dienstplicht vervulde bij het regiment Chasseurs Ardennais als reserve arts-officier.

 

Hij was een van de organisatoren van de beroemde herdenkingswandeling die later MESA zou worden, Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié.

 

Zijn grootste passie is de jachthoorn en in 1992 creëerde hij Le Rallye Trompe Ardennes Croix Mambour, de plaats waar de stichtende groep bestaande uit Paul Pierret, Alain Godfrin, Robert Nevraumont, Jules Bourgeois en wijlen Jules Henri Wauthier, hun eerste repetities.

 

Een paar jaar later richtte hij de Bertrix jachthoornschool op waar hij vele blazers opleidde, van wie sommigen hun sporen hebben verdiend in de jachthoornwereld, zoals Bertrand Bourgeois, Julien Titeux, Axel Pitot, Lionel Brévière en vele anderen.

 

Een Luikse blazer componeerde zijn fanfare, de Paul Pierret, in 2003, ter nagedachtenis aan een stage en onze nationale Doc componeerde de radoux aan de hand van de noten van de toetsen van zijn gsm.

 

Hij had grote gezondheidsproblemen die hij elke keer overwon, maar helaas kreeg een hersenbloeding de overhand, hij stierf op 14 augustus 2021 op 87-jarige leeftijd en we kunnen zeggen dat een pagina verandert in het leven van de RTA en de jachthoornwereld.

 

Een kleine humoristische anekdote, er werd gezegd dat hij de enige arts was die Orval aan zijn patiënten voorschreef.

Stage Saint Hubert 2021

 Stage van Saint Hubert 2021

 

Nooit eerder stelde de organisatie van een stage zoveel problemen!

Gelukkig heeft de directeur van het Centre de Plein Air, Bernard Rutten, al zijn inspanningen op de korrel genomen en net op tijd de laatste noodzakelijke akkoorden gekregen. Bedankt Bernard!!!

Wat het verloop van de stage betreft, heeft de Covid-context niets vereenvoudigd. Allen (behalve gezinnen) moesten in eenpersoonskamers zijn, het dragen van een masker was vooral binnenshuis verplicht, afstand was vereist en iedereen werd getest. Gelukkig was het mooi weer en waren we, behalve voor de maaltijden, buiten.

De site (Les Forges), een voormalig jachthuis, in zijn groene omgeving, is ideaal. We hebben ruimte zonder lang te hoeven lopen of met de auto naar school te gaan. De kamers zijn perfect en uitzonderlijk schoon. Het keukenpersoneel is, zoals altijd, uiterst efficiënt en vriendelijk. We zijn rustig om te blazen en te feesten.

We moesten, Covid verplicht, ons beperken tot 30 stagiaires, begeleid door 8 monitoren.

In het tabblad "Photogallery" vindt u enkele foto’s van dit geweldig moment van hereniging, vriendschap en geluk.

Veel dank aan het hele Centre de Plein Air -team en zijn directeur, aan de moniteurs, aan Grégoire en Pauline die de bar runden en de tests uitvoerden en natuurlijk, meer dan ooit, aan Bénédicte Dumont de Chassart die alles organiseerde. .

de datum voor 2022 staan ​​al vast: 1 t/m 3 juli 2021 (met mogelijkheid tot aankomst op donderdagavond).

 

François de Radzitzky

Overlijden van Philippe Carabin

Wij vernemen zopas het overlijden van Philippe Carabin op 1 juli 2021. Overeenkomstig zijn laatste wil zal er geen religieuze uitvaart of geen laatste mogelijkheid tot begroeting in het uitvaartcentrum georganiseerd worden. De begrafenis zal in intieme kring plaatsvinden. De familie wenst ook geen getuigenissen of  steunbetuigingen te ontvangen. Wij bedanken jullie om hun wil te respecteren.

Onze gedachten gaan natuurlijk uit naar zijn familie en naasten.

Overlijden van Jacques Vandenheede

Overlijden van Jacques Vandenheede - BJF

Beste Jacques

 

We missen je goede aard, je enthousiasme, je tirades al!

Je hebt zoveel activiteiten geanimeerd in de wereld van de Belgische Jachthoorn en in het noorden van Frankrijk. Je hebt altijd het juiste woord gevonden om spanning te verminderen, enthousiasme nieuw leven in te blazen.

Wat een genoegen om je als moniteur te hebben in het stage van Saint-Hubert! Een glimlach hier, een frons daar en het plezier van een vrolijk gesprek aan de bar.

 

Moge jouw hele familie en in het bijzonder Simone en Camille hier alle respect en vriendschap vinden die we allemaal voor jouw hebben.

 

 François de Radzitzky

Overlijden van Joseph Ceulemans

Overlijden van Joseph Ceulemans - BJF

We wisten allemaal dat zijn gezondheid achteruitging. Hij vocht met helderheid tegen de ziekte. Ze heeft hem overwonnen!

We verliezen een vriend, een groot liefhebber van de jachthoorn. We hebben allemaal de moed en wil kunnen bewonderen waarmee hij altijd vooruitgang wilde boeken.

Wat een beschikbaarheid, wat een vrijgevigheid om te helpen bij de voorbereiding op een kampioenschap, om een ​​handje te helpen bij een bijeenkomst van blazers. Hoeveel van zijn positieve woorden hebben de ene of de andere blazer niet opgewekt?

Ja, we verliezen een goede vriend.

Aan Geneviève en haar zoon Christophe, al onze oprechte condoleances,

Beste Geneviève, altijd aan zijn zijde, altijd bereid om te helpen, te luisteren en aan te moedigen, je bent altijd welkom in de wereld van de blazers.

 

François de Radzitzky

Brognoise Brognoise [24 Kb]

Overlijden van Burggraaf le Hardÿ de Beaulieu

Overlijden van Burggraaf le Hardÿ de Beaulieu - BJF

Overlijden van Burggraaf le Hardÿ de Beaulieu 

 

Wij vernemen het overlijden van Hugues Jean Théodore Albert Burggraaf le Hardÿ de Beaulieu, op 2 avril 2021 op de leeftijd van 100 jaar.  

Hij was één van de grote figuren van de venerie in België. 

Hij was lid van de équipage van Piqu’Hardÿ Beaulieu en nadien van de Rallye Vielsalm, waarvan hij adjunct « maître » was. 

De bijgevoegde foto toont hem in volle actie bij de Rallye Vielsalm in de jaren 70.  We kunnen zijn vastberadenheid en zijn meesterschap over zijn paard en de jacht eruit afleiden. 

  

Wij bieden onze deelneming aan, aan zijn familie en zijn naasten. 

Droevig overlijden bij Céline en Bertrand Bourgeois

Beste vriendinnen, beste vrienden,

In deze al moeilijke periode, trekken donkere wolken samen door heel droevig nieuws.

Een kleine ster kwam tevoorschijn op dinsdag 23 maart om 23u12 tot grote vreugde van Céline, Bertrand en Amalthea Bourgeois.  

Æthelstan was dit langverwachte geluk, nu al zo geliefd door zijn zus, zijn ouders, grootouders, peter, meter, heel de dichte en verre familie en uiteraard door onze kleine wereld van jachthoornblazers. 

4,240 kg en 55,5 cm: een stevige, prachtige jongen, die de sprekende gelijkenis met zijn grote zus niet kon ontkennen.

Alles was dus aanwezig om te komen tot geluk, vooruitzicht, gedeelde momenten van vreugde en spel. Dit was buiten het lot gerekend, dat toesloeg voor dit kleine kind en zo ook voor zijn ouders, zijn grote zus en iedereen die hen dierbaar zijn.

De gezondheidstoestand van Æthelstan is stap voor stap achteruitgegaan. Vanaf zijn geboorte had Æthelstan te kampen met erge gezondheidsproblemen die zijn algemene toestand enkel erger maakten.  Nochtans kwam een sprankeltje hoop het hart af en toe even balsemen: Æthelstan vocht moedig, met al zijn krachten, ondanks de ingeschakelde, indrukwekkende, medisch invasieve hulpmiddelen.

Maar de medische realiteit is wat ze is en de krachten van zo’n klein kind kennen hun grenzen. De gezondheidsproblemen van Æthelstan zijn exponentieel toegenomen.

Æthelstan heeft de weg die hij nochtans zo moedig begon niet kunnen verderzetten; Céline en Bertrand hebben hem, aan zijn zijde, al hun liefde en moed ingefluisterd. Hij heeft de strijd gestaakt, zijn lijden beëindigd en onze wereld, waarvan hij nauwelijks een glimp heeft opgevangen, verlaten en is teruggekeerd tussen de sterren.  

Æthelstan kreeg palliatieve zorgen en heeft ons stil, pijnloos en vreedzaam verlaten…

Als u aandachtig naar de hemel kijkt zult u een nieuwe kleine ster zien. Ze zal nog zwak en twijfelend stralen, maar draagt al een mooie naam: Æthelstan.

Met vriendelijke groeten, alsook van Céline en Bertrand.

Pierre Burnet

Pandemie en lockdown verstoren nog steeds het leven van de jachthoornblazers

Beste vrienden jachthoornblazers,

De pandemie en de lockdown verstoren nog steeds het leven van de jachthoornblazers en van de groepen.

Wanneer zullen we elkaar op een veilige manier kunnen terugzien?

Dit verhindert de BJF en de FITF niet om te handelen, om voorstellen te doen en om vooruit te gaan.

-         De organisatie van de Stage van saint-Hubert verloopt vlot (2 tot 4 juli).

-         We plannen, met de familie Dumont de Chassart in 2022 en met de gemeente MERSCH in 2023 de kampioenschappen, waar we de zo gegeerde ambiance zullen terugvinden.

-         Wij hebben een akkoord gesloten met de FITF dat het lidmaatschap van de BJF zal inbegrepen zijn in het lidmaatschap van de FITF. Jullie zullen de bijdrage van de FITF betalen en de BJF bijdrage zal meteen ook betaald zijn (de FITF stort de bijdrage van de BJF door).

-         Meerdere leden van de BJF zijn actief in de commissies van de FITF en ontwikkelen initiatieven die ons allen aanbelangen.

  • Voorbereidende video’s op de modules van het brevet.
  • Een wedstrijd voor componisten voor de fanfares van het Frans kampioenschap en het Frans kampioenschap voor dames.
  • Om de erkenning door de Unesco te vieren, zal een wedstrijd voor componisten worden georganiseerd voor een fanfare zoals bv La Daulne of La Tilleghem, les Echos de Hautes Bruyères, …en die aan de Unesco zal worden opgedragen.
  • Training van de FITF juryleden om de kwaliteit van de beoordelingen te verbeteren.

Laat ons terugkomen op de stage van Saint-Hubert. Enkele goede monitoren hebben reeds toegezegd. De site van « de forges » leent zich uitstekend voor de organisatie van een stage, in de natuur maar vlak bij Saint Hubert. Wij denken eraan om een bijeenkomst te organiseren op zondag 4 juli, onder de vorm van een mini-kampioenschap of een klein festival. Dit zou ons toelaten om de modules van het brevet of het volledige brevet te laten afleggen en eventueel ook de selecties voor het internationaal kampioenschap, dat begin september zou moeten plaatsvinden (misschien in Sully).

Laat ons concreet zijn, wij beseffen dat het risico bestaat dat de stage zal moeten worden afgelast. Wij gaan geen veiligheidsrisico’s nemen. Wij weten dat de lockdown ons parten zou kunnen spelen. Wij houden hier rekening mee bij de organisatie: we maken alleen voorwaardelijke afspraken en werken enkel met betrouwbare partners (in het bijzonder Bernard Rutten van het Centre de Plein Air).

Dus alstublieft, indien jullie wensen deel te nemen aan de stage, schrijf jullie in zonder aarzelen. Dit is belangrijk voor ons en zou ons helpen bij de planning en zal ons toelaten alles naar best vermogen te organiseren. Wees niet ongerust, in geval van problemen ivm de Corona pandemie zullen jullie integraal terugbetaald worden.

 

Vriendelijke groeten.

 

François de Radzitzky

Voorzitter

Lidgeld FITF/FTB-BJF

Beste leden,

Beste vrienden,

 

Betreft: Lidgeld FITF/FTB-BJF

 

De FITF en de FTB-BJF hebben er steeds aan gehouden hand in hand samen te werken.

De erkenning door de UNESCO van de ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen’ is één van de resultaten die gerealiseerd werden dankzij deze actieve en vriendschappelijke samenwerking. 

 

In de Benelux, willen we het maximum doen voor onze leden, evenementen organiseren die ons toelaten elkaar terug te zien (buiten de lockdown), informeren, luisteren naar onze leden, onze passie delen,…  We moeten ons ook bewust zijn van hetgeen gebeurt in Frankrijk, van wat de FITF doet in Frankrijk en internationaal. 

 

De jachthoorn is een passie die we gelukkig kunnen delen, maar die beperkt blijft tot een kleine gemeenschap.  We moeten erover waken deze gemeenschap verder te bestendigen en uit te breiden.

 

De erkenning door de UNESCO is een belangrijke steun voor onze acties. Ze legt de nadruk op onze waarden als, uitwisseling, kameraadschap, het overbrengen van kennis en ervaring, respect voor elkaar ; ze moedigt ons aan onze passie voor ons prachtige instrument vol emotie nog meer samen te beleven. 

 

In deze geest hebben de FITF en de FTB-BJF beslist om de lidmaatschappen van beide federaties te vereenvoudigen. Concreet zal het lidgeld van de FITF (« eenvoudig lidgeld » of « lidgeld voor deelnemer ») vanaf dit jaar 2021, ook het lidgeld voor de Benelux leden dekken voor de FTB-BJF.  Alle Benelux leden die betalend lid zijn van de FITF, zijn meteen ook betalend lid van de FTB-BJF. De FITF staat dan het tegoed van het lidgeld af aan de FTB-BJF. Ieder van u heeft dus twee mogelijkheden: enkel lidmaatschap voor de FTB-BJF (en dus niet voor de FITF) te storten aan de FTB-BJF, of een gecombineerd lidmaatschap FITF + FTB-BJF, te storten aan de FITF.

 

Ik zie dit als een aanmoediging voor iedereen om het lidmaatschap voor de FITF te voldoen: dit uniform lidgeld omvat tevens het lidgeld van de FTB-BJF.

 

Concreet :

 

Voor dit jaar 2021, rekening houdend met de lockdown :

-         voor de FITF, maar voorbehouden voor de leden van 2020, bedraagt het « eenvoudig » lidgeld 50€ en het « lidgeld voor deelnemer » 55€

-         voor de FTB-BJF, bedraagt het « groups- » en « individueel » lidgeld 5€

-         in de betaling van het lidgeld aan de FITF (50€ of 55€) zit het lidgeld van 5€ voor de FTB-BJF inbegrepen.

 

 

Voor een normaal jaar :

-         voor de FITF, bedraagt het « eenvoudig » lidgeld 55€ en het « lidgeld voor deelnemer » 70€

-         voor de FTB-BJF bedraagt het « groepslidgeld » 20€ en het « individueel » lidgeld 30€

-         voortaan zit het lidgeld van de FTB-BJF van 20€ of 30€ inbegrepen in de het lidgeld van de FITF (55€ of 70€)

 

Uiteraard kan u ervoor kiezen om enkel voor de FTB-BJF lid te worden, maar ik kan u enkel aanmoedigen om ook lid te worden van de FITF. Dit betekent een steun aan de wereld van de jachthoorn en hierin is meteen ook het lidgeld voor de FTB-BJF inbegrepen.

 

 

 

François de Radzitzky

voorzitter

 

 

NB 1 : wie het lidgeld aan de FTB-BJF reeds voldeed (waarvoor dank) en lid wordt van de FITF, krijgt het betaalde lidgeld voor de FTB-BJF teruggestort.

NB 2 : bedankt om uw lidgeld snel te voldoen: enkel FTB-BJF of (beter) FITF+FTB-BJF (voor de FITF+FTB-BJF, voor 30/03/2021).

NB 3 : voor het gecombineerde lidgeld FITF+FTB-BJF, is het eenvoudigst de betaling te doen:

-         hetzij op de site van de FITF (https://fitf.org/boutique/cotisations-en-ligne/)

-         hetzij aan de FTB-BJF (IBAN = BE27 3600 1778 6873 / BIC = BBRUBEBB)

Dank bij voorbaat.

Stage van Saint Hubert 2021

Stage van Saint Hubert (02-04/07) te "Les Forges"

Stage van Saint Hubert 2021 - BJF

UNESCO-erkenning

UNESCO-erkenning - BJF
  • De ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn’ werd opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 

 

Het persbericht dat door Belga wordt verspreid, wordt door verschillende media overgenomen:

 

 

+ tweet RTBF info : https://twitter.com/RTBFinfo/status/1339598247745097730?s=20

 

 

 

UNESCO UNESCO [242 Kb]

2021

Benelux kampioenschap : Chassart - 08/05/2021 (uitgesteld tot 2022)

Stage van Saint Hubert : 02-04/07/2021

Kampioenschap Benelux 2020 - NUENEN

Beste leden, beste sonneurs-vrienden,

Priesmont Rallye heeft er alles aan gedaan om een ​​dag van samenkomst te realiseren, in eerste instantie middels de organisatie van het Benelux Kampioenschap in Nuenen. Gezien de lockdown werd dit voor onbepaalde tijd opgeschort, maar zij hielden hoop op een verbeterde situatie en opteerden voor een samenkomst in September in de vorm van een Kampioenschap of Festival . Helaas is de pandemie nog steeds actueel. Onze eerste prioriteit is altijd geweest en blijft natuurlijk de gezondheid. Nieuws over de ontwikkeling van de pandemie gaat niet de goede kant op.

Met droefheid hebben we dan ook besloten samenkomst in Nuenen af ​​te gelasten.

Het is een hele grote teleurstelling voor iedereen en in het bijzonder voor de Rallye Priesmont die met enthousiasme en vrijgevigheid een aanzienlijke hoeveelheid energie heeft gestoken in de organisatie. De Raad van Bestuur wil Rallye Priesmont en al zijn leden en supporters van harte bedanken voor hun inzet, doorzettingsvermogen en energie.

Houdt u goed en wees voorzichtig

Zet uw individuele training voort indien mogelijk,

Hervat het groepswerk of de hoornschool indien mogelijk en in overeenstemming met de maatregelen en voorschriften.

Schroom niet om de aangeboden monitoren te gebruiken.

Laten we alvast nadenken over de toekomst en wat we volgend jaar kunnen organiseren.

Raad van bestuur

OVERLIJDINGSBERICHT - Mevrouw Danielle DEBROUX

OVERLIJDINGSBERICHT

 

Mevrouw Danielle DEBROUX

(levenspartner van de heer Jean-Paul HEINRICH)

 18/08/1941 - 07/08/2020

 

Begrafenis

 Woensdag 12 augustus 2020, om 10.00u

Begraafplaats van  Watermael-Bosvoorde
Rue du Buis te 1170 Brussel (Watermael-Bosvoorde)

 

www.ag-group.be/necrologies/fr/2020-08-07/madame-danielle-debroux/4504.htm


Met droefheid vernemen wij het overlijden van Danielle en wij herinneren ons alles wat zij gedaan heeft voor de Jachthoorn en voor de blazers.
Het lokaal te Bosvoorde was een hot spot voor de jachthoorn, door de broers Heinrich genereus welkom te heten, door mooie Jachthoorn te ontwikkelen rond Michel Dasnoy en nadien Jean-Paul Heinrich.

Danielle animeerde dit alles met een groot hart, door haar huis wijd open te zetten voor alle blazers op zoek naar vriendschap of ondersteuning.
Hoeveel maal heeft de bestuursvergadering van de FTB-BJF niet plaats gevonden te Avenue Wiener ?


Een rijke tijd, grote momenten : een pagina van onze geschiedenis wordt omgedraaid,


Innige deelneming aan Jean-Paul et aan iedereen waar Danielle iets voor betekende.

 

 

Het  FTB-BJF bestuur.

Voorstel coaching

Beste blazer vrienden,

 

In onze laatste mail van 2 april omtrent de uitstelling van onze kampioenschap en de annulering van de stage van Bertrix, Chassart en ST Hubert, spraken wij over de mogelijkheid om u op afstand te helpen door raadgevingen van enkele monitors.

Enkele blazers met meer ervaring hebben zich gemeld om degene die wensen vooruit te gaan, verder te helpen.

 

Het gaat over:

Dimitry Donders : DAF.Donders@ziggo.nl

Denis Jacquemin : jacquemindenis@gmail.com

Dirk de With :  dirk.de.with@telenet.be

François de Radzitzky : franderad@hotmail.com

Julien Titeux : jul1n.titeux@hotmail.fr

 

Wij stellen u voor om contact op te nemen met één van hen om samen de beste manier te vinden om samen te werken….

Zouden er echter nog andere blazers/monitors vrijwilliger zijn om een of andere blazer te coachen, zouden wij dit zeer op prijs stellen en danken u bij voorbaat.

Hopend u spoedig terug te ontmoeten om samen te blazen, wensen wij u een goede training maar vooral draag zorg voor u en voor uw familie.

 

Het Raad van Bestuur van de BJF-FTB

 

CORONAVIRUS - CORONAVIRUS - CORONAVIRUS

Beste Leden,

 

Om te beginnen, hoop ik dat iedereen in goede gezondheid leeft. Ik hoop dat u en uw families niet in aanraking zijn gekomen met het coronavirus.

 

Deze pandemie strooit roet in het programma van onze activiteiten.

 

We zien ons verplicht om de stages van Chassart en Saint-Hubert te annuleren.

 

Le Rallye Priesmont die het kampioenschap te Nuenen organiseert, stelt het voorlopig uit. De datum van 16 mei is niet meer mogelijk gezien de lockdown in Nederland. Zij proberen, samen met de eigenaars van Restaurant « De Collse Hoeve » een andere datum te vinden, wanneer er geen lockdown meer is en wanneer er geen gezondheidsrisico’s meer zijn. In juni hakken we de knoop door en bekijken op dat moment wat, al dan niet, de mogelijkheden zijn. Onze eerste aandachtspunt is uiteraart de gezondheid.

 

Indien het kampioenschap gerealiseerd kan worden, zal het zonder twijfel in een « vereenvoudigde » vorm zijn, mogelijk eerder een vorm van « blazersbijeenkomst » met enkele proeven zoals de selecties FITF. Nogmaals, we zullen heel aandachtig zijn wat betreft de evolutie van de lockdown et de gezondheidsrisico’s, maar laat het coronavirus ons niet alle hoop ontnemen om iets te organiseren dit jaar !

 

Onze stages zijn geannuleerd en het kampioenschap is heel onzeker geworden, doch de raad van bestuur zet zijn activiteiten verder. Meerbepaald, op initiatief van Bénédicte Dumont de Chassart en met actieve medewerking van Yvan Dumont de Chassart en Dirk de With, zijn we rwee databases aan het opstarten.
De eerste (ledendatabase) laat het secretariaat toe om al wat onze leden aanbelangd makkelijker op te maken, te onderhouden en op te volgen. Dit zorgt ervoor dat het secretariaat mails kan sturen naar de leden en oud-leden, die over een mailadres beschikken. De leden zelf komen ook exact te weten over welke informatie de federatie beschikt en kunnen deze aanpassen waar nodig, alook beschikken ze over informatie betreft de groepen en de scholen.

De tweede, opgestart door Yvan Dumont de Chassart, is een database « partotheek/audiotheek » waarvan de ambitie is dat onze leden kunnen beschikken over de véneriefanfares en fanfares met oorsprong in de Benelux (door de auteur of opgedragen aan). Natuurlijk, rekeninghoudend met de auteursrechten, kunnen er geen kopies van CD’s opgenomen worden.

 

Deze projecten evolueren goed en zijn in een testfase. We houden u op de hoogte !

 

Laten we even terugkeren naar deze moelijke pandemie tijden. De groepen kunnen niet meer samenkomen, maar ieder kan blazen. Het is nog moeilijker voor debutanten en allen die wensen vooruitgang te boeken, wat hun niveau ook mag zijn. Niets houdt hen tegen om opnames te maken en deze door te sturen naar iemand om zijn raadgevingen terug te krijgen. In dit perspectief, vragen wij aan alle monitoren die onze leden wensen te helpen, raadgeven, zich kenbaar te maken. Wij zullen deze lijst met monitoren doorsturen naar de geïnterresseerde leden, zodat zij in contact kunnen komen en zich verder kunnen organiseren. Bedankt aan de monitoren en geïnterresseerde leden om van zich te laten horen. Wij regelen de rest !

 

Hou je sterk !

Wees voorzichtig !

 

De raad van bestuur.

Stage van Chassart : 25-26 April 2020

Stage van Chassart : 25-26 April 2020 - BJF

Stage van Chassart : 25-26 April 2020

 

Geannuleerd (zie "News coronavirus")

BJF

BJF