Home » News

News

Fanfares Kampioenschap 2023 - Mersch

Gewone Algemene Vergadering - Oproeping voor de Werkende Leden BJF

Gewone Algemene Vergadering - Oproeping voor de Werkende Leden BJF - BJF

Benelux Jachthoorn Federatie Vzw

  

Maatschappelijke zetel:

Route du Bois de Chaleux, 1 

B-5560 HULSONNIAUX

 

Secretariaat :

Bénédicte Dumont de Chassart

Rue au Bois, 2

B-1476 Houtain le Val

Tél : 0474/ 81 74 75

Mail : bjf.ftb@gmail.com

 

Oproeping voor de Werkende Leden BJF

 

Betreft : Gewone Algemene Vergadering.

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om persoonlijk de Gewone Algemene Vergadering van onze Federatie bij te wonen welke zal plaatsvinden op zaterdag 20 augustus 2022 om 18 uur op de Boerderij van Oudoumont, rue Oudoumont 3 te 4537 Verlaine (aan het einde van het Festival) met volgende dagorde:

 

  1. Goedkeuring van de rekeningen en balans van 2021/2022
  2. Kwijting van de bestuurders
  3. Statutaire verkiezingen: (tussen 5 en 15 bestuurders)
  4. Budget 2022/23
  5. Kalender van de 2023 BJF manifestaties
  6. FITF (verkiezing van de Nationaal Afgevaardigde voor de Benelux)
  7. Diversen.

 

Dit jaar worden er verkiezingen georganiseerd voor de samenstelling van een nieuwe raad van bestuur, aangezien het mandaat van de bestuurders eindigt.

De kandidaturen moeten minstens ten laatste op 10 augustus 2022 binnen zijn. Ze moeten schriftelijk meegedeeld worden via internet (bjf.ftb@gmail.com) of met de post naar het secretariaat BJF (Bénédicte Dumont de Chassart rue au Bois 2 te 1476 Houtain le Val).

 

Wij dringen er op aan dat alle werkende leden minstens vertegenwoordigd zouden zijn.

 

Aan hen die de algemene vergadering niet kunnen bijwonen, vragen wij volmacht te geven (zie bijlage) aan een ander werkend lid of aan een bestuurder, eventueel aan een ander lid van de groep. Een werkend lid mag drager zijn van ten hoogste twee volmachten.

 

Wij herinneren er ook aan dat het lidgeld moet betaald zijn om aan de stemming te kunnen deelnemen.

 

De toegetreden leden zijn ook uitgenodigd op deze vergadering, zonder dat zij stemrecht hebben.

 

 

François de Radzitzky, Voorzitter

Bénédicte Dumont de Chassart, bestuurder secretaris

 

V O L M A C H T

 

Ondergetekende ………………………………, Werkend Lid van de Benelux Jachthoorn Federatie ( BJF) Vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te Route du Bois de Chaleux, 1 B-5560 HULSONNIAUX

 

 geeft hierbij een bijzondere volmacht aan ………………………………………………………

 

(geldige volmacht enkel ten gunste van een andere Werkend Lid, een lid van uw groep of een Bestuurder, MAXIMAAL 2 mandaten per kiezer)

 

Om hem te vertegenwoordigen op de Gewone Algemeen Vergadering BJF welke zal plaatsvinden op zaterdag 20 augustus 2022 om 18 uur op de Boerderij van Oudoumont (rue Oudoumont 3 te 4537 Verlaine). 

 

Onderhavige volmacht blijft geldig in geval van verdaging of verplaatsing van de Algemene vergadering BJF met dezelfde dagorde.  

 

 

Opgesteld te ………………… op … …………………………… 

 

 Handtekening:…………………………….. 

 

Procedure van de statutaire verkiezingen van bestuurders.

 

Kandidaturen :

De kandidaturen moeten minstens ten laatste op 10 augustus 2022 binnen zijn. Ze moeten schriftelijk meegedeeld worden via internet (bjf.ftb@gmail.com) of met de post naar het secretariaat BJF (Bénédicte Dumont de Chassart rue au Bois 2 à 1476 Houtain le Val). De kandidaten moeten in orde zijn wat het lidgeld betreft.

 

Verkiezing :

Ieder effectief lid zal de lijst met kandidaat bestuurders krijgen en kiest hieruit maximum 15 bestuurders. Het stembiljet waarop meer dan 15 bestuurders worden aangeduid is ongeldig. 

Worden verkozen zij die ten minste de helft van de uitgebrachte stemmen behalen. Indien meer dan 15 personen 50 % + 1 stem halen, zal het aantal stemmen per persoon het criterium zijn voor de verkiezing van maximaal 15 personen.

Indien geen 5 personen minimaal de 50 % + 1 stem halen, zal de RvB nieuwe verkiezingen organiseren.

 

De stemmen worden geteld door twee kandidaat bestuurders en twee effectieve leden te kiezen tussen de aanwezigen.

 

De dienstdoende voorzitter maakt de verkozenen bekend. Deze trekken zich terug en kiezen in hun midden de nieuwe Voorzitter.

 

PALMARES CHASSART 2022

PALMARES CHASSART 2022 - BJF

Marc PIERLOT is overleden

Marc PIERLOT is overleden - BJF

We vernemen het overlijden van Marc Pierlot, blazer van Luik.

Componist o.a. van de Paul Pierret, van de Gordonne Renard, ....

Marc was lid van le Bien Aller Ardennen in Luik.

 

https://www.dansnospensees.be/avis-de-deces/deces-detail/20-03-2022/marc-pierlot

 

De BJF betuigt haar oprechte deelneming aan al haar familieleden en vrienden.

 

Julien Titeux

Beneluxkampioenschap 2022 Chassart

Beneluxkampioenschap 2022 Chassart - BJF

Beneluxkampioenschap

7 mei 2022 te Chassart

Château de Chassart

(Saint-Amand – Fleurus – België) 

Eerste informatie

 Proeven FTB-BJF :

 

Beginnelingen: per poule met integraal klassement: een fanfare naar keuze uit le Daim, le Vol-ce-l’est, le Chevreuil, l’Arrivée au Rendez-vous en le Sanglier. De proef wordt niet beoordeeld op het « venerie » karakter van de geblazen fanfares: de ton simple wordt dus niet bestraft. De proef is voorbehouden aan blazers die hun brevet (du sonneur) nog niet behaalden.  

Solo:

  • Selecties per poule: een venerie fanfare (circonstance of animaux) naar keuze.  
  • Finales voor de finales A, B en C per poule : een fanfare naar keuze uit la Biche, le Renard, le Change en la Vue, en eventueel een tweede fanfare naar keuze (venerie of andere), in functie van de beschikbare tijd.

Benelux en internationaal kampioenschap (de twee proeven vinden tegelijk plaats maar worden afzonderlijk beoordeeld): een fanfare naar keuze tussen la Jacques Vandenheede, la Plaine de Cabaret (voor Tanguy Dumont de Chassart) en la Philippe Carabin, en een tweede fanfare naar keuze met uitzondering van de venerie fanfares.

Dames: een fanfare naar keuze tussen le Débuché, la Rentrée au Chenil en le Lièvre, gevolgd door een tweede fanfare naar keuze (venerie of andere).

Veteranen: een fanfare naar keuze tussen la Brognoise (voor Joseph Ceulemans), la Royale en la Curée.

Duo: een fanfare naar keuze tussen les Animaux en Compagnie, le Blaireau, la Maurice Velge en la Lisière de Montaigu (voor Astrid Dumont de Chassart).

Trio: een fanfare naar keuze tussen la Marche de Vènerie, le Nouveau Départ, la Chassart en les Echos de la Bawette (voor Vicomte Hugues le Hardÿ de Beaulieu), gevolgd door een tweede fanfare naar keuze (venerie of andere).

Kwintet: La Paul Pierret gevolgd door een fanfare met een radoux naar keuze.

Groepen

Eerste passage: een venerie fanfare naar keuze, gevolgd door een groot fantasiestuk (met radoux) gekozen door de BJF uit een lijst van 4 stukken, voorgesteld door de groep,

Tweede passage: een tweede groot fantasiestuk (met radoux) gekozen door de BJF uit een lijst van 4 stukken, voorgesteld door de groep.

De drie fanfares worden beoordeeld.

De praktische organisatie kan later nog gewijzigd worden in functie van het aantal ingeschreven groepen, deze groepen worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 Benelux Cup: per poule, bij elke beurt een fanfare naar keuze uit de fanfares d’animaux et de circonstances, en vanaf de ½e finale, fanfares naar keuze, met uitzondering van fanfares d’animaux et de circonstances.

 

NB: de volgende punten zijn van toepassing.

1)    Gelieve het reglement van de FTB-BJF en andere documenten die beschikbaar zullen zijn op de site www.ftb-bjf.org zo snel mogelijk te raadplegen.

2)    De deelnemers moeten in orde zijn met hun FITF lidgeld (de niet-Benelux blazers die geen lid zijn van de BJF, dienen een inschrijvingsrecht te betalen van 15€, per blazer, geldig voor alle proeven)

3)    Voor de duo’s, een blazer mag maximum aan twee duo’s deelnemen op voorwaarde dat hij van stem verandert.

4)    Voor de trio’s, een blazer mag maximum aan twee trio’s deelnemen op voorwaarde dat hij van stem verandert.

5)    Voor de kwintetten, een blazer mag maximum aan twee kwintetten deelnemen, zonder hierbij van stem te moeten veranderen.  

6)    Voor de groepen, een blazer mag maximum met twee groepen meeblazen, zonder hierbij van stem te moeten veranderen.  

7)    Alle deelnemers moeten in venerie tenue verschijnen. Voor het brevet (BSC) en de proef van de beginnelingen is een correcte tenue vereist (vest, broek, das).

8)    Het gebruik van partituren is niet toegestaan tijdens de proeven.

9)    Voor alle niet gepubliceerde fanfares (in het boek van de FITF) moet de partituur aan de jury overhandigd worden.

10)  Aangezien het palmares deel uitmaakt van het kampioenschap, worden de blazers gevraagd er aanwezig te zijn in tenue.

11)  De FTB-BJF wijst alle verantwoordelijkheden af in geval van ongeluk of diefstal. Voor de proef te paard, wordt de deelnemers gevraagd zich persoonlijk te verzekeren.

 

FITF proeven:  

De FITF proeven zullen doorgaan: Brevet du Sonneur (modules en eindproef) en de categorieën (zie het reglement van de FITF). Het verloop van deze proeven wordt toegelicht zodra de FITF de modaliteiten ervan heeft gepubliceerd.

 

Hieronder alvast de lijst met opgelegde fanfares:

 

5e categorie: la 2ème Tête

4e categorie: le Louvart

3e categorie: la Louve

2e categorie: la Tête bizarde

selectie Frans kampioenschap: La Maurice Hermet

Frans kampioenschap: Au Montoir de Creux Chemin

Internationaal kampioenschap: la Claude Perrot

Frans kampioenschap dames: la Michèle Debold

Internationaal kampioenschap dames: la Champchevrier

Duo’s 5-4-3: le Loup

Duo’s 2-1: les Reflets de Viljot

Trio’s: la Dupuytrem

Al deze fanfares zijn terug te vinden op de site van de FITF.

 

(Dit alles uiteraard onder voorbehoud van gezondheidsregels die het toelaten)

Vragenlijst voor groepen en scholen

Beste vrienden blazers,

 

de lockdown heeft een zware impact gehad op het leven van de jachthoorn en het functioneren van de groepen.

 

Het lijkt ons belangrijk onze ervaringen te delen en te bekijken wat we als federatie zouden kunnen doen om de groepen die geleden hebben onder de lockdown te helpen, indien gewenst.

 

Ons doel is uiteraard niet om tussen te komen in de werking van de groepen, wel om hulp te bieden indien gewenst en mogelijk.

 

We hebben enkele projecten zoals de realisatie van de dagen, gewijd aan specifieke thema’s (bijvoorbeeld de initiatie en/of vervolmaking in bas of andere stemmen), de steun aan scholen die instrumenten tekortkomen voor beginnelingen, het hernemen van een project om verantwoordelijken van groepen en scholen toegankelijker te maken voor het publiek, …

 

Om dit snel en goed te laten vooruitgaan, willen we u vragen enkele minuten te nemen om onderstaande vragenlijst in te vullen.  Doel is niet om alle details te vermelden, wel om een discussie te houden, het uitwisselen van gedachten om zo beter te omlijnen wat de federatie zou kunnen doen, indien gewenst en indien mogelijk.

 

Dank bij voorbaat

 

Van harte

 

De raad van bestuur van de BJF

 

NB: dit schrijven werd gericht aan de groepsverantwoordelijken én aan al onze leden 

 

Fédération des Trompes du Benelux Asbl

Benelux Jachthoorn Federatie Vzw

 

vragenlijst:

 

Naam van de groep:

 

Uit hoeveel blazers bestaat de groep?

 

Hoe evolueert dit aantal?

 

Zijn alle stemmen voorzien?

 

Kunnen meerdere blazers verschillende stemmen aan?

 

Met welke frequentie wordt er gerepeteerd en op welke dagen?

 

Heeft de groep een school?

Hoe ziet de werking eruit in grote lijnen?

 

Welke verwachtingen heeft de groep ten aanzien van de federatie?

 

Overwegen jullie deel te nemen aan een stage of aan het Benelux kampioenschap?

 

Zouden jullie interesse hebben in jachthoorndagen gewijd aan specifieke thema’s: zo ja, welke?

 

Hebben jullie nood aan instrumenten in het kader van jullie school?

 

Wie is de contactpersoon (groep en school)?

 

Wie is de verantwoordelijke van de groep en de school?

 

 

Algemene Vergadering van 3 oktober 2021

Beste leden,

 

Wij richten ons tot u als lid of als individuele jachthoornblazer en eventueel, als lid van een groep of van een jachthoornschool.

 

Het zou ons plezier doen, mocht je hier binnen je groep/school over praten.

 

Een snelle doorlichting van de BJF zou kunnen tot het besluit leiden dat het goed gaat met ons. De financiën zijn goed, de BJF organiseert in « normale » tijden, twee stages per jaar en een kampioenschap. Ze publiceert de Novel…len en sinds een jaar een kalender.

 

De raad van bestuur is hier tevreden over, maar acht dit onvoldoende.

 

Inderdaad, we moeten vaststellen dat de gemiddelde leeftijd van onze leden verhoogt en dat sommige groepen moeilijkheden tegenkomen, die hun voortbestaan zou kunnen in het gedrang brengen. Wij beseffen ook dat, indien wij niet opletten, onze gebruikelijke onderlinge communicatie dreigt verloren te gaan.

 

Wij hebben een algemene vergadering gehouden op 3 oktober, voorafgegaan door een raad van bestuur op 22 september.  Wij hebben besloten het PV van onze vergadering aan al onze leden over te maken. In het PV zal u kunnen lezen welke onderwerpen ons het meest bezig houden.

 

Onze federatie is UW federatie.

 

Daarom raden wij u aan om het PV en de bijlagen te lezen en erover te spreken binnen uw groep. U zal zien dat wij een korte vragenlijst hebben opgemaakt. Het zou ons plezier doen mocht u er met de groep wat tijd voor nemen en er op antwoorden. Het doel van de vragenlijst is niet om alle onderwerpen af te bakenen en zeker niet om beslissingen te nemen, maar om een vergadering daarover met de raad van bestuur voor te bereiden. Inderdaad, een lid van de raad van bestuur zal contact met uw groep nemen om na te gaan wat onze federatie kan doen om te helpen, om de groepen en blazers te steunen. Dankzij de ingezonden vragenlijsten, zullen wij een efficiëntere vergadering kunnen houden : bedankt op voorhand.

 

Door de bijlagen te lezen zal u ook veel informatie vinden betreffende onze projecten in 2022 (stage, concours, …) : veel leesplezier en, nogmaals, dank om op de vragenlijst te willen antwoorden.

 

De raad van bestuur wil niet alleen stages of kampioenschappen organiseren of een jaarmagazine publiceren, maar wil ook de blazers en groepen helpen om vooruit te gaan, wil hun passie te delen en wil mogelijk maken elkaar terug te zien in een aangename sfeer en omgeving. Dank aan allen die ons willen steunen door lid te worden of te blijven : het is nuttig samen te werken. We hebben dat nodig.

 

Vriendschappelijke Sint-Hubertusgroeten.

 

De raad van bestuur

SULLY SUR LOIRE

Sully sur Loire

 

Hebben zichzelf gepresenteerd voor het Brevet

Christophe Gillet

Gilles Van Aker

Débutants

7e Lorentin Gueubel

33e Pacôme Crepin

40e Jean Marc Bodet

45e Mickaël Hammoudi

47e  Cyril Crepy

54e Christophe Gillet

Vétérans

3e Patrice Lecocq

10e Pascal Fouquart

35e Fernand Weber

42e Hadelin Heusschen

4e Catégorie

20e Uwe Weber

26e Philippe Manand

29e Vincent Gemine

3e Catégorie

7e Brieuc Swennen

11e Patrice Lecocq

2e Catégorie (Petite Finale)

10e Julien Titeux

1e Catégorie

16e  Axel Pitot

Championnat international

10e Bertrand Bourgeois

Duo 5/4/3

3e P. Lecocq/P. Fouquart

10e Franck Soyez/Firmin Hammoudi

Duo 1/2

13e B. Bourgeois / Céline Caris

14e A. Pitot/J. Titeux

17e L. Bailly/Raphaël Louchati

Trio

15e  A. Pitot/P. Manand/J. Titeux

16e Gilles Herman/Marc Driessen/Guy Herman

Basse

14e J.Titeux

16e Guy Herman

 

Lidgeld FITF/FTB-BJF

Beste leden,

Beste vrienden,

 

Betreft: Lidgeld FITF/FTB-BJF

 

De FITF en de FTB-BJF hebben er steeds aan gehouden hand in hand samen te werken.

De erkenning door de UNESCO van de ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen’ is één van de resultaten die gerealiseerd werden dankzij deze actieve en vriendschappelijke samenwerking. 

 

In de Benelux, willen we het maximum doen voor onze leden, evenementen organiseren die ons toelaten elkaar terug te zien (buiten de lockdown), informeren, luisteren naar onze leden, onze passie delen,…  We moeten ons ook bewust zijn van hetgeen gebeurt in Frankrijk, van wat de FITF doet in Frankrijk en internationaal. 

 

De jachthoorn is een passie die we gelukkig kunnen delen, maar die beperkt blijft tot een kleine gemeenschap.  We moeten erover waken deze gemeenschap verder te bestendigen en uit te breiden.

 

De erkenning door de UNESCO is een belangrijke steun voor onze acties. Ze legt de nadruk op onze waarden als, uitwisseling, kameraadschap, het overbrengen van kennis en ervaring, respect voor elkaar ; ze moedigt ons aan onze passie voor ons prachtige instrument vol emotie nog meer samen te beleven. 

 

In deze geest hebben de FITF en de FTB-BJF beslist om de lidmaatschappen van beide federaties te vereenvoudigen. Concreet zal het lidgeld van de FITF (« eenvoudig lidgeld » of « lidgeld voor deelnemer ») vanaf dit jaar 2021, ook het lidgeld voor de Benelux leden dekken voor de FTB-BJF.  Alle Benelux leden die betalend lid zijn van de FITF, zijn meteen ook betalend lid van de FTB-BJF. De FITF staat dan het tegoed van het lidgeld af aan de FTB-BJF. Ieder van u heeft dus twee mogelijkheden: enkel lidmaatschap voor de FTB-BJF (en dus niet voor de FITF) te storten aan de FTB-BJF, of een gecombineerd lidmaatschap FITF + FTB-BJF, te storten aan de FITF.

 

Ik zie dit als een aanmoediging voor iedereen om het lidmaatschap voor de FITF te voldoen: dit uniform lidgeld omvat tevens het lidgeld van de FTB-BJF.

 

Concreet :

 

Voor dit jaar 2021, rekening houdend met de lockdown :

-         voor de FITF, maar voorbehouden voor de leden van 2020, bedraagt het « eenvoudig » lidgeld 50€ en het « lidgeld voor deelnemer » 55€

-         voor de FTB-BJF, bedraagt het « groups- » en « individueel » lidgeld 5€

-         in de betaling van het lidgeld aan de FITF (50€ of 55€) zit het lidgeld van 5€ voor de FTB-BJF inbegrepen.

 

 

Voor een normaal jaar :

-         voor de FITF, bedraagt het « eenvoudig » lidgeld 55€ en het « lidgeld voor deelnemer » 70€

-         voor de FTB-BJF bedraagt het « groepslidgeld » 20€ en het « individueel » lidgeld 30€

-         voortaan zit het lidgeld van de FTB-BJF van 20€ of 30€ inbegrepen in de het lidgeld van de FITF (55€ of 70€)

 

Uiteraard kan u ervoor kiezen om enkel voor de FTB-BJF lid te worden, maar ik kan u enkel aanmoedigen om ook lid te worden van de FITF. Dit betekent een steun aan de wereld van de jachthoorn en hierin is meteen ook het lidgeld voor de FTB-BJF inbegrepen.

 

 

 

François de Radzitzky

voorzitter

 

 

NB 1 : wie het lidgeld aan de FTB-BJF reeds voldeed (waarvoor dank) en lid wordt van de FITF, krijgt het betaalde lidgeld voor de FTB-BJF teruggestort.

NB 2 : bedankt om uw lidgeld snel te voldoen: enkel FTB-BJF of (beter) FITF+FTB-BJF (voor de FITF+FTB-BJF, voor 30/03/2021).

NB 3 : voor het gecombineerde lidgeld FITF+FTB-BJF, is het eenvoudigst de betaling te doen:

-         hetzij op de site van de FITF (https://fitf.org/boutique/cotisations-en-ligne/)

-         hetzij aan de FTB-BJF (IBAN = BE27 3600 1778 6873 / BIC = BBRUBEBB)

Dank bij voorbaat.

UNESCO-erkenning

UNESCO-erkenning - BJF
  • De ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn’ werd opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 

 

Het persbericht dat door Belga wordt verspreid, wordt door verschillende media overgenomen:

 

 

+ tweet RTBF info : https://twitter.com/RTBFinfo/status/1339598247745097730?s=20

 

 

 

UNESCO UNESCO [242 Kb]

Juges FITF

Juges FITF Juges FITF [46 Kb]

Moniteurs FITF

BJF

BJF