Home » News

News

UNESCO-erkenning

UNESCO-erkenning - BJF
  • De ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn’ werd opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 

 

Het persbericht dat door Belga wordt verspreid, wordt door verschillende media overgenomen:

 

 

+ tweet RTBF info : https://twitter.com/RTBFinfo/status/1339598247745097730?s=20

 

 

 

UNESCO UNESCO [242 Kb]

2021

Benelux kampioenschap : Chassart - 08/05/2021

Stage van Saint Hubert : 02-04/07/2021

Kampioenschap Benelux 2020 - NUENEN

Beste leden, beste sonneurs-vrienden,

Priesmont Rallye heeft er alles aan gedaan om een ​​dag van samenkomst te realiseren, in eerste instantie middels de organisatie van het Benelux Kampioenschap in Nuenen. Gezien de lockdown werd dit voor onbepaalde tijd opgeschort, maar zij hielden hoop op een verbeterde situatie en opteerden voor een samenkomst in September in de vorm van een Kampioenschap of Festival . Helaas is de pandemie nog steeds actueel. Onze eerste prioriteit is altijd geweest en blijft natuurlijk de gezondheid. Nieuws over de ontwikkeling van de pandemie gaat niet de goede kant op.

Met droefheid hebben we dan ook besloten samenkomst in Nuenen af ​​te gelasten.

Het is een hele grote teleurstelling voor iedereen en in het bijzonder voor de Rallye Priesmont die met enthousiasme en vrijgevigheid een aanzienlijke hoeveelheid energie heeft gestoken in de organisatie. De Raad van Bestuur wil Rallye Priesmont en al zijn leden en supporters van harte bedanken voor hun inzet, doorzettingsvermogen en energie.

Houdt u goed en wees voorzichtig

Zet uw individuele training voort indien mogelijk,

Hervat het groepswerk of de hoornschool indien mogelijk en in overeenstemming met de maatregelen en voorschriften.

Schroom niet om de aangeboden monitoren te gebruiken.

Laten we alvast nadenken over de toekomst en wat we volgend jaar kunnen organiseren.

Raad van bestuur

OVERLIJDINGSBERICHT - Mevrouw Danielle DEBROUX

OVERLIJDINGSBERICHT

 

Mevrouw Danielle DEBROUX

(levenspartner van de heer Jean-Paul HEINRICH)

 18/08/1941 - 07/08/2020

 

Begrafenis

 Woensdag 12 augustus 2020, om 10.00u

Begraafplaats van  Watermael-Bosvoorde
Rue du Buis te 1170 Brussel (Watermael-Bosvoorde)

 

www.ag-group.be/necrologies/fr/2020-08-07/madame-danielle-debroux/4504.htm


Met droefheid vernemen wij het overlijden van Danielle en wij herinneren ons alles wat zij gedaan heeft voor de Jachthoorn en voor de blazers.
Het lokaal te Bosvoorde was een hot spot voor de jachthoorn, door de broers Heinrich genereus welkom te heten, door mooie Jachthoorn te ontwikkelen rond Michel Dasnoy en nadien Jean-Paul Heinrich.

Danielle animeerde dit alles met een groot hart, door haar huis wijd open te zetten voor alle blazers op zoek naar vriendschap of ondersteuning.
Hoeveel maal heeft de bestuursvergadering van de FTB-BJF niet plaats gevonden te Avenue Wiener ?


Een rijke tijd, grote momenten : een pagina van onze geschiedenis wordt omgedraaid,


Innige deelneming aan Jean-Paul et aan iedereen waar Danielle iets voor betekende.

 

 

Het  FTB-BJF bestuur.

Voorstel coaching

Beste blazer vrienden,

 

In onze laatste mail van 2 april omtrent de uitstelling van onze kampioenschap en de annulering van de stage van Bertrix, Chassart en ST Hubert, spraken wij over de mogelijkheid om u op afstand te helpen door raadgevingen van enkele monitors.

Enkele blazers met meer ervaring hebben zich gemeld om degene die wensen vooruit te gaan, verder te helpen.

 

Het gaat over:

Dimitry Donders : DAF.Donders@ziggo.nl

Denis Jacquemin : jacquemindenis@gmail.com

Dirk de With :  dirk.de.with@telenet.be

François de Radzitzky : franderad@hotmail.com

Julien Titeux : jul1n.titeux@hotmail.fr

 

Wij stellen u voor om contact op te nemen met één van hen om samen de beste manier te vinden om samen te werken….

Zouden er echter nog andere blazers/monitors vrijwilliger zijn om een of andere blazer te coachen, zouden wij dit zeer op prijs stellen en danken u bij voorbaat.

Hopend u spoedig terug te ontmoeten om samen te blazen, wensen wij u een goede training maar vooral draag zorg voor u en voor uw familie.

 

Het Raad van Bestuur van de BJF-FTB

 

CORONAVIRUS - CORONAVIRUS - CORONAVIRUS

Beste Leden,

 

Om te beginnen, hoop ik dat iedereen in goede gezondheid leeft. Ik hoop dat u en uw families niet in aanraking zijn gekomen met het coronavirus.

 

Deze pandemie strooit roet in het programma van onze activiteiten.

 

We zien ons verplicht om de stages van Chassart en Saint-Hubert te annuleren.

 

Le Rallye Priesmont die het kampioenschap te Nuenen organiseert, stelt het voorlopig uit. De datum van 16 mei is niet meer mogelijk gezien de lockdown in Nederland. Zij proberen, samen met de eigenaars van Restaurant « De Collse Hoeve » een andere datum te vinden, wanneer er geen lockdown meer is en wanneer er geen gezondheidsrisico’s meer zijn. In juni hakken we de knoop door en bekijken op dat moment wat, al dan niet, de mogelijkheden zijn. Onze eerste aandachtspunt is uiteraart de gezondheid.

 

Indien het kampioenschap gerealiseerd kan worden, zal het zonder twijfel in een « vereenvoudigde » vorm zijn, mogelijk eerder een vorm van « blazersbijeenkomst » met enkele proeven zoals de selecties FITF. Nogmaals, we zullen heel aandachtig zijn wat betreft de evolutie van de lockdown et de gezondheidsrisico’s, maar laat het coronavirus ons niet alle hoop ontnemen om iets te organiseren dit jaar !

 

Onze stages zijn geannuleerd en het kampioenschap is heel onzeker geworden, doch de raad van bestuur zet zijn activiteiten verder. Meerbepaald, op initiatief van Bénédicte Dumont de Chassart en met actieve medewerking van Yvan Dumont de Chassart en Dirk de With, zijn we rwee databases aan het opstarten.
De eerste (ledendatabase) laat het secretariaat toe om al wat onze leden aanbelangd makkelijker op te maken, te onderhouden en op te volgen. Dit zorgt ervoor dat het secretariaat mails kan sturen naar de leden en oud-leden, die over een mailadres beschikken. De leden zelf komen ook exact te weten over welke informatie de federatie beschikt en kunnen deze aanpassen waar nodig, alook beschikken ze over informatie betreft de groepen en de scholen.

De tweede, opgestart door Yvan Dumont de Chassart, is een database « partotheek/audiotheek » waarvan de ambitie is dat onze leden kunnen beschikken over de véneriefanfares en fanfares met oorsprong in de Benelux (door de auteur of opgedragen aan). Natuurlijk, rekeninghoudend met de auteursrechten, kunnen er geen kopies van CD’s opgenomen worden.

 

Deze projecten evolueren goed en zijn in een testfase. We houden u op de hoogte !

 

Laten we even terugkeren naar deze moelijke pandemie tijden. De groepen kunnen niet meer samenkomen, maar ieder kan blazen. Het is nog moeilijker voor debutanten en allen die wensen vooruitgang te boeken, wat hun niveau ook mag zijn. Niets houdt hen tegen om opnames te maken en deze door te sturen naar iemand om zijn raadgevingen terug te krijgen. In dit perspectief, vragen wij aan alle monitoren die onze leden wensen te helpen, raadgeven, zich kenbaar te maken. Wij zullen deze lijst met monitoren doorsturen naar de geïnterresseerde leden, zodat zij in contact kunnen komen en zich verder kunnen organiseren. Bedankt aan de monitoren en geïnterresseerde leden om van zich te laten horen. Wij regelen de rest !

 

Hou je sterk !

Wees voorzichtig !

 

De raad van bestuur.

Stage van Chassart : 25-26 April 2020

Stage van Chassart : 25-26 April 2020 - BJF

Stage van Chassart : 25-26 April 2020

 

Geannuleerd (zie "News coronavirus")

FANFARES BENELUX KAMPIOENSCHAP – 16 MEI 2020 – NUENEN

CHAMPIONNAT DU BENELUX – 16 MAI 2020 – NUENEN  suspendu (voir "News coronavirus")
BENELUX KAMPIOENSCHAP – 16 MEI 2020 – NUENEN   opgeschort (zie "News coronavirus")
Epreuves FTB-BJF proeven :
Fanfares Imposées – Opgelegde Fanfares
Débutants/Debutanten:
le Daim, le Vol-ce-l’Est, l’Arrivée au Rendez-vous ou/of le Sanglier.
Solo Finales:
le Départ pour la Chasse, le Renard ou/of la 3ième Tête
Championnats du Benelux et International/Benelux en Internationaal Kampioenschap:
le Rallye Priesmont ou/of Souvenir de la Vallée de la Vanne
Dames:
le Débuché, la Vue ou/of le Louvart
Vétérans/Veteranen:
la Retraite Prise, le Chevreuil ou/of le Lancé
Duo:
la Dimitry Donders, la Sortie du Chenil ou/of le Chevreuil de Bourgogne
Trio:
la Hérissem
Quintet:
Une fanfare avec radouci au choix. Een fanfare met radouci naar keuze.
La Louvière:
Selon le règlement FTB 2020. Volgens het reglement BJF 2020.
Epreuve à Cheval/Proef te paard:
Selon le règlement FTB 2020. Volgens het reglement BJF 2020.
Groupes/Groepen :
-Premier passage: la Calèche des Dames, la Curée ou l'Adieu des Maîtres, suivie d’un grand morceau
de fantaisie (comportant du radouci)
Deuxième passage : un deuxième grand morceau de fantaisie (comportant du radouci)
-Eerste passage la Calèche des Dames, la Curée of l'Adieu des Maîtres, gevolgd door een grote
fantaisie (met een radouci)
Tweede passage: een tweede fantaisie (met een radouci)
Coupe du Benelux/Beker der Benelux:
Selon le règlement FTB 2020. Volgens het reglement BJF 2020.
Epreuves FITF/FITF proeven :
Les épreuves FITF seront organisées : le Brevet du Sonneur et Catégories (voir règlement FITF)
De volgende FITF proeven zullen worden georganiseerd: Brevet et Categorieën (cfr reglement FITF).

Fête de la Sange te Sully sur Loire - verplichte fanfares

Sélection 5ème catégorie : Le rembuché

Sélection 4ème catégorie : Le blaireau

Sélection 3ème catégorie : La 4ème tête bourbon

Sélection 2ème catégorie : Le terré du blaireau

Championnat de France des dames : La vaillante

Championnat international des dames : La Beauchamp

Championnat de France sélection : La Francis Faget

Championnat de France finale : La Baobab

Championnat international : La tranamoé

Duo 5,4,3ème catégorie : La 4ème tête

Duo 2,1ère catégorie : La Clayeux

Trio : Rallye Chanteau

 

Zie de FITF website : https://fitf.org/adherents/documentation-officielle/ 

2020

 Zie "News coronavirus"

 

Stage van Chassart : 25-26 April 2020  geannuleerd

Benelux Kampioenschap te Nuenen : 16 Mei 2020  opgeschort

Stage van Saint Hubert : 03-05 juli 2020  geannuleerd

2020 - BJF

Kampioenschap Benelux 2020 - NUENEN

Kampioenschap Benelux 2020 - NUENEN - BJF

 

 

 Opgeschort (zie "News coronavirus")

 

Benelux Kampioenschap 2020

Nuenen

16 mei 2020

 
Rallye Priesmont
  
 
 

 

 

 

 

 

Voorlopig Programma Kampioenschap Nuenen 2020


 

Vrijdagavond 15 mei 2020:

 

De avond begint met een buffet in restaurant De Collse Hoeve. 

Vervolgens nodigen we u uit om een trompe-concert bij te wonen: Trompe en koper-ensemble.

 Dit concert za look plaats vinden op het concours-terrein met medewerking van de Franse groep

Le Bien Aller Du Centre onder de muzikale leiding van Jacky Bon.

Andere deelnemer aan het concert is het koper-ensemble (octet) Luna Brass. Ook de menselijke stem zal een muzikale rol krijgen tijdens dit concert.

Na het concert is het tijd voor een gezellige borrel in het restaurant.


Zaterdag 16 Mei 2020:

Jachthoornconcours met de volgende proeven:

Debutanten

BSC brevet

FITF selectie-proeven

Coupe des Dames

Veteranen

La Louvière (voor zover wij weten de eerste keer in de Benelux!)

Proef te paard

Duo

Trio

Quintet

Groep

Benelux Kampioenschap

Beker van de Benelux

Op het concours-terrein zullen verschillende standhouders aanwezig zijn en tevens zijn er gedurende de dag op demonstraties (o.a. meute). Het gezamenlijk thema van standhouders en demonstraties is het buitenleven.

Lunch en diner worden verzorgd door het restaurant. U zult dorst noch honger lijden!

Na het diner en de prijsuitreiking sluiten we de avond af in een ambiance typisch voor de jachthoorn en venerie. Dit tot in de kleine uurtjes…

kwintet competitie

Uitgesteld tot 31 oktober 2020

 

"L'École de Trompe Saint-Hubert ASBL" organise, le samedi 23 mai 2020 à 14h00, en la Basilique de Saint-Hubert (Belgique), un concours international de quintets suivant un mode différent du concours national.  Il s'agit d'un nouveau concept, du moins pour la Belgique.  Cette compétition amicale s'adresse à des quintets qui s'affrontent lors de quatre épreuves : solos - duos - trios - quintets, et dont chaque membre doit, au moins, participer à une des trois premières épreuves.

 

Le jury sera composé de quatre juges agréés FITF auxquels il sera associé un musicien professionnel de haut niveau mais extérieur au monde de la trompe de chasse.  Le public sera aussi appelé à voter pour désigner le quintet auquel sera remis un prix du public. Ce vote sera important dans la mesure où, en cas d'ex-aequo dans le classement final du jury, priorité sera donné au mieux classé dans le vote du public.

Les participants à ce concours devront être en règle de cotisation FITF et ne pourront faire partie que d'un seul quintet.

 

Rendez-vous donc le 23 mai dans ce lieu mythique et magique pour participer ou écouter ce concours/concert.

 

Contact : Guy Herman +32 61 61 27 85 ou +32 495 48 36 76

Pour raison de timing, le concours sera réservé aux huit premiers quintets inscrits. "

Journée Paul Pierret, stage de Bertrix. 2020

Vanwege de epidemie van Coronavirus wordt deze dag met een jaar uitgesteld!!!

 

Journée Paul Pierret, stage de Bertrix. 2020

Le samedi 20 avril 2019 a eu lieu la 11ème édition du stage de Bertrix, communément appelé “journée Paul Pierret”.

Pour débuter cette deuxième décennie, nous avons changé de date et de lieu. En effet, au lieu du lundi de Pâques à la Croix Mambour, nous organisons cette journée le samedi de Pâques au lieu-dit “Les Epioux”, entre Neufchâteau et Florenville.

Le cadre est idyllique et le confort du chalet, indiscutable : c'est pourquoi nous allons continuer sur cette lancée.

Ce sera donc, le samedi 11 avril 2020 : “arrivée au rendez-vous” vers 07.45 où le traditionnel “petit dèj.” vous attendra avec, nous l’espérons, une météo clémente.

La fiche d'inscription sera disponible dans Novell et sur le site internet de la FTB.

Nous ferons un maximum pour avoir des moniteurs de renom et naturellement nous comptons aussi sur les anciens qui viennent depuis le début tout comme certains stagiaires belges et français.

Ceci étant dit, à vos agendas et à vos trompes.

 

Bien à vous et en st. Hubert.

 

Le Rallye Trompe Ardenne.

Daniel Carette

 

Rudy Hendrickx is overleden

Rudy Hendrickx is overleden - BJF

RTV Ritournelles

RTV Ritournelles - BJF

Les Veneurs de Sainte Marie-Madeleine - Jumet

Les Veneurs de Sainte Marie-Madeleine - Jumet - BJF

Op 14 september eerden de Veneurs de Sainte-Marie Madeleine hun patroonheilige met een mis gevolgd door een zegening van dieren op het plein van de kerk Saint Sulpice in Jumet.

 Na de « verre de l’amitié » vonden de feesten plaats in een restaurant van de Abdij van Aulne, niet ver van ons

Eddy Nijs is overleden

Eddy Nijs is overleden - BJF

FITF - Festival 2020 - Compositiekampioenschap


FITF lanceert een Compositiekampioenschap. Hier is de aankondiging, het registratieformulier en de regels; zie ook https://fitf.org/concours-composition-2020/

 

Ter Informatie voor de leden van de FITF

 

Lancering Compositiekampioenschap 2020.

 

Beste vrienden, beste FITF-leden en (hopen we) beste componisten; De academische commissie heeft besloten een componisten-concours te organiseren!

 

Waar gaat het over? We vragen u simpelweg fanfares te componeren die verplicht worden gesteld voor het Kampioenschap van Frankrijk en Kampioenschap van Frankrijk voor de proef van de dames 2020.

Aangezien er voor 2 proeven kan worden ingeschreven, kunnen er ook 2 fanfares ingestuurd worden.

 

Enkele details (maar raadpleeg vooral het reglement in bijlage):

♫      U moet in orde zijn met het FITF lidgeld.

♫      Elke ingestuurde fanfare moet gepast zijn voor de proef waarvoor zij is ingestuurd.

♫      De composities dienen gestuurd te worden liefst per email aan fitf.concours.compositions@gmail.com of per post naar het secretariaat van de FITF:

secrétariat de la FITF, 19 rue Patay – 45000 ORLEANS – France.

♫      Elke compositie moet ten minste bevatten een titel (of opgedragen aan de toekomstige kampioen), naam van de componist, departement, regio, jaar van compositie en eventueel een persoon/familie waaraan de fanfare is opgedragen.

♫      De ingestuurde fanfares zullen geanonimiseerd worden en vervolgens worden gejureerd door (deze editie) Christian Conte, Denis Raffaelli, Alexis van Damme et Sylvain Oudot.

♫      Componisten dienen zich te houden aan bijgevoegd reglement. Elke componist dient aan te geven dat het ingestuurde stuk van zijn/haar hand is en van elke componist wordt opperste geheimhouding verwacht tot de uitslag van de jury bekend is. Als uw fanfare in de prijzen valt, neemt u afstand van de rechten/eigendom hiervan. U autoriseert dan ook de FITF om de fanfare op te nemen in de partituur-bibliotheek en om deze te publiceren. Bij elke ingestuurde fanfares dient dit expliciet vermeldt te worden.

 

Voor deze eerste editie van dit concours is besloten dat « fanfares inédite » zijn toegelaten. Aangezien de term inédite nogal ruim is een uitleg: Fanfares « recent » gecomponeerd, maar niet wijd verspreid door bv opnames op CD voor het grote publiek. De academische commissie beoordeelt naar eer en geweten of de ingestuurde inédite fanfare wordt toegelaten tot de competitie.

 

De composities worden verwacht voor 1 december 2019. Publicatie van de uitslag wordt voorzien voor midden januari 2020.

 

Zing, denk, schrijf, fluit, herschrijf en bewonder wat we allemaal kunnen doen met dit instrument! Doe mee en inspireer jezelf en alle sonneurs! Wellicht blaast de volgende kampioen jouw fanfare!!

 

 

 

François de Radzitzky

Commission Académique

 


 

 

Compositiekampioenschap 2020

 

Formulier ter indiening van compositie(s)

 

 

Betreffende de compositie(s) in bijlage met de referenties …………

 

Ik, ondergetekende (voornaam, naam, lidnummer) …………

 

Verklaar op eer de componist te zijn van de bijgevoegde fanfare(s)  en verbind me ertoe deze vertrouwelijk te houden tot na de deliberatie van de jury.

Indien mijn fanfare(s) weerhouden word(t)/(en), sta ik mijn rechten hierop af en geef ik de FITF de toelating, ze toe te voegen aan haar partitheek en ze te publiceren.

 

De compositie (referentie :…………….), betreft proef van het kampioenschap………..

De compositie (referentie :………..…...), betreft proef van het kampioenschap………..

 

 

 

 

(datum en handtekening)

Festival van Wommelgem

Festival van Wommelgem - BJF

Op zondag 22 september heeft Dirk de With, samen met de KAJK en FUGAMUS een jachthoornfestival georganiseerd in het kader van de erkenning door de Vlaamse gemeenschap, van de muzikale kunst van het Jachthoornblazen.

 

Een zonovergoten namiddag, met op het programma een officieel gedeelte om de erkenning te vieren, met o.a. een zeer onderbouwde tussenkomst van Anaïs Verhulst die, in de schoot van de vereniging CEMPER, heel het dossier ook heeft opgesteld. Zij stelde ons kort het enorme werk voor met interviews van blazers, bezoeken aan groepen en enquêtes, zeer intéressant!

 

Na dit officieel gedeelte is het festival op sympathieke wijze gestart. Guido Jansen, soms afgelost door Johan Van Roey, heeft ons de groepen uitstekend voorgesteld door hun historie en afgelegd parcours te belichten. Elke groep heeft dan 3 of 4 fanfares naar keuze geblazen: een afwisseling van vèneries en grotere fantasiestukken, tot plezier van een publiek dat duidelijk kon appreciëren wat het te horen kreeg.

 

Het was een groot moment van samenhorigheid. Alle groepen, wat hun niveau ook was, werden enthousiast aangemoedigd. Een groot moment van solidariteit en vriendschap tussen de blazers en de groepen: een echt feest van de jachthoornmuziek.

 

Volgende groepen waren aanwezig:

-         De Gezellen van St Hubertus Wiemesmeer

-         Jachthoornkorps Fugamus

-         Koninklijke Jagermeester van St Hubertus Brasschaat

-         Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring (KAJK)

-         Rallye Westrode

-         Rallye St Veroon Lembeek

-         Jachtmeester van Arenberg

Evenals een delegatie van de Royal Forêt St Hubert.

 

Het Fort van Wommelgem was een perfecte locatie voor deze feestelijke namiddag, de organisatie door Antwerpen en Fugamus was feilloos. We sloten de dag af met een heerlijke BBQ in één van de grote zalen van het Fort.

 

Bedankt aan allen die bijgedragen hebben aan de organisatie en de animatie van deze bijeenkomst van blazers. Dit verdient echt herhaling, nu het heel aangenaam was om elkaar eens op een conviviale manier te ontmoeten op vriendschappelijke basis, zonder competitiedruk.

 

Ik heb deze ambiance van een gezonde, niet competitieve wedijver, van kennis maken en delen met het publiek, van opgewekte samenhorigheid, enorm geapprecieerd!

 

Ik hoop dat dit mooie voorbeeld snel gevolgd wordt door andere gelijkaardige initiatieven: dat zal onze familiegeest versterken en ons helpen een breed publiek voor onze gemeenschappelijke passie te interesseren.

 

Bedankt Dirk, Fugamus en de KAJK, bedankt aan alle groepen die actief hebben deelgenomen aan de uitwerking van het erkenningsdossier.

 

François de Radzitzky

Nieuwe raad van bestuur

 

 

Cyril Crépy

 

Anne Michèle de Ghellinck

Secretaris – Schatbewaarder

François de Radzitzky

Voorzitter

Dirk de With

Vicevoorzitter

Bénédicte Dumont de Chassart

Secretaris – Schatbewaarder

Christophe Gillet

 

John Mühlen

 

Bernard Steverlynck

 

Julien Titeux

 

Pim Van den Akker

Vicevoorzitter

Mario Zloic

 

 

BJF

BJF